שותפים פורשים במשרדי עורכי דין

אחת הסיבות לחיכוכים בין שותפים הוא הסדרי הפרישה של השותפים הוותיקים.
מתוך מדגם של מעל 60 משרדי עו"ד עולה שיש קשר ישיר בין מספר עוה"ד לבין עצם קיומו של הסדרי פרישה. הסדר הפרישה הוא אחד הפרקים המרכזיים בהסכם השותפים.
ככל שתוחלת חיים עולה, כך גם מתארכת תקופת העבודה של עוה"ד בסקטור הפרטי. על מנת לאפשר קידום שותפים צעירים מחד ולהימנע מתשלומים גבוהים לשותפים ותיקים שיעילותם ירדה, נקבע גיל מנדטורי לפרישה.
מרבית עוה"ד בעלי משרדים פורשים בגילאי 70-75. יש כאלה שמעוניינים גם לאחר הפרישה הפורמלית להמשיך להגיע למשרד. יש כאלה ששמחים לנתק את עצמם עצמם מהמשרד. כמו כן, כמה מן המשרדים אימצו את התפקיד של עו"ד "off counsel" כלומר סוג של יועץ אשר זוכה לתגמול.
המחקר שנערך ע"י ליאורה לבנשטיין מאנשי מפתח- משרדי עו"ד מובילים, כלל מדגם של 60 משרדי עו"ד שנחלקו ל4 קטגוריות כאשר בכל קטגוריה 15 משרדים.
כך, נדגמו 15 משרדים שמעל 50 עו"ד, 15 משרדים שבין 49-25 עו"ד, 15 שבין 10-24 עו"ד ו-15 משרדים נוספים של פחות מ-9 עו"ד.

לפי הממצאים שבסקר ניתן להסיק שככל שמשרד עו"ד הוא גדול יותר, הסיכויים שיהיו בו הסדרי פרישה גבוהים יותר. כך למשל במשרדים שמעל 50% נמצאו שב66% מהם קיים הסדר פרישה לעומת משרד של פחות מ-9 עו"ד בו נמצאו רמות נמוכות של הסדרי פרישה. בקטגוריה השנייה, היינו משרדים שבין 25 עד 49 עו"ד נמצאו שב42% מכלל המשרדים שהשתתפו במדגם באותה קטגוריה קיים הסדר פרישה. ההסבר לכך לדברי לבנשטיין הוא שמשרדים ותיקים יותר אשר השותפים הם היום דור שני נאלצו להתמודד כבר בעבר עם הסוגייה פרישת השותפים ובאותה העת מחליטים בדרך כלל השותפים להוסיף פרק "פרישת שותפים" להסכם השותפים.
בכל הסכם השותפים הפרק "פרישת שותפים" חייב להתייחס גם להסדרי פרישה לא רק מפאת הגיל אלא מסיבות אחרות, כמו למשל כאשר עו"ד פורש כי החליט להצטרף למשרד אחר או פותח משרד עצמאי המתחרה עם המשרד שממנו הוא פרש.

ויכוחים רבים בין שותפים נסובים סביב הסכמי הפרישה. למרות שהדבר מעוגן בהסכם השותפים, בפועל כשעת הפרישה מגיע והשותף פורש, ההסדר יכול להביא לכך שנתח ניכר מההכנסות של המשרד יש לייעד לתשלומי השותפים שפרשו. ההסדרים הינם שונים ממשרד למשרד וכשאין אחידות ואין מתכונת קבועה פרמטרים שונים הם אלה שייקבעו את טיב ההסדר.
הגיל המנדטורי לפרישה הממוצע נע בין 70-75. במקרים רבים הלחץ לפרישה נובע מהצורך של השותפים להחליף עו"ד שלוקח אחוזים משמעותיים של רווחי המשרד.
העמודה האחרונה בגרף שכותרתו "יחס בין מספר עורכי הדין וגיל הפרישה"
ממחישה את ההסדרים המיוחדים הקיימים במשרדים שלקחו חלק במדגם כמו למשל: פרישה חלקית, פרישה הדרגתית או יצירת מעמד חדש םOf counsel"".
סטטוס זה, אשר מקורו במשרדי עו"ד אמריקאים, נועד לשותפים פורשים בעלי ערך למשרד ושופטים בדימוס.

האם קיימים ​הסדרי פרישה במשרדי עורכי דין?

מהו הגיל המנדטורי לפרישה במשרדי עורכי דין?