ייעוץ ארגוני

פיתוח עסקי משמעו מינוף המצב הקיים לצמיחה כלכלית והתפתחות עסקית של המשרד, בכיוונים המתאימים. התוכנית לפיתוח עסקי כוללת בניית מפה נוכחית ועתידית והרכבת תוכנית ריאלית עם תפוקות מדידות.

במהלך תהליך הפיתוח העסקי של המשרד הכולל מספר שלבים, מתאפשרים הבנה וניתוח מדויקים של התהליכים הארגוניים, ומתבצעת בדיקה מזוויות שונות של הסוגיות הארגוניות הרלוונטיות.

תפוקות תהליך הפיתוח העסקי של המשרד מיועדות להעצים את נקודות החזקה, לאתר ולחזק את נקודות התורפה מול המתחרים, ולסייע למשרד לקבל החלטות חיוניות כגון פיתוח תחומי עיסוק נוספים, תמחור תיקים, שימור עובדים, תגמול שותפים, מיזוג ועוד.
תהליך פיתוח עסקי המשולב עם ייעוץ אסטרטגי מיועד לבחון את התנהלות המשרד. ניתוח התהליכים נעשה על בסיס ניסיון רב שנצבר בעבודה עם משרדי עורכי דין ובעלי מקצועות חופשיים.