מדריך מעשי לניהול משרדי עורכי דין

כל הדרכים לניהול עסק רווחי ומצליח

מחיר מיוחד 269 ש״ח

ליאורה לבנשטיין, מחברת הספר, היא בעלת משרד אנשי מפתח-פיתוח עיסקי ואסטרטגי למשרדי עורכי דין, עוסקת למעלה משני עשורים בפיתוח עיסקי והתייעלות ארגונית של משרדי עורכי דין תוך התמקדות בשיפור הרווחיות, שיווק, תגמול שותפים ושכירים ומיזוגים.

 

ליאורה לבנשטיין

תוכן עניינים

שער ראשון:


ניהול קריירה של עורך דין בסקטור הפרטי

פרק 1: עורכי דין וקריירה
פרק 2: הצפת המקצוע
פרק 3: תחומי עיסוק של משרדי עורכי- דין
פרק 4: היועץ המשפטי בתאגיד
פרק 5: הקמת משרד עורכי דין
פרק 6: משרדי עורכי דין כארגונים עסקיים

שער שני:


היבטים כלכליים במשרדי עורכי דין

פרק 7: תגמול שותפים
פרק 8: תגמול עורכי הדין השכירים
פרק 9: ניהול שכר הטרחה
פרק 10: רווחיות
פרק 11: מיזוגים ורכישות

שער שלישי:


ניהול המשאב האנושי

פרק 12: ניהול עובדים במשרדי עורכי דין
פרק 13: ניהול השותפות
פרק 14: עורכות דין במשרדי עורכי דין
פרק 15: ניהול סיכונים
פרק 16: ניהול ידע

שער רביעי:


שיווק שירותים משפטיים

פרק 17: תגמול שותפים
פרק 18: תגמול עורכי הדין השכירים
פרק 19: ניהול שכר הטרחה
פרק 20: רווחיות

רוצים לדעת מה אומרים קוראי הספר?