Concentrated colleagues watching statistic charts and talking about work. Professional senior managers and young assistant preparing business plan. Teamwork, management and partnership concept

מיזוג משרדי עורכי דין

סוגיית המיזוגים משליכה על האופן שבו מתנהל המגזר של משרדי עורכי דין ומהווה בסיס לתחרות, לשדרוג ולהעצמת הענף כולו. מיזוג מחייב שיקול דעת ובחינה מעמיקה של כל מרכיבי הגילוי הנאות כפי שנהוג במהלכים עסקיים.

קבלת החלטה לגבי מיזוג המשרד נשקלת למול התוכנית העסקית של המשרד, מצבו הפיננסי, סוגי פעילות משפטית שהמשרד עוסק בה, הרכב השותפות (מספר השותפים, גילאים וכד') והתרבות הארגונית.

תהליך המיזוג הינו מורכב ובעל רגישות מיוחדת, ומשרדי עורכי דין עלולים לשלם ביוקר עבור טעויות במהלך המיזוג או אחריו. בעיני רבים, הצורך בליווי תהליך המיזוג על-ידי אנשי מקצוע מתחום הארגון, הוא חיוני להצלחתו. העלות בהעסקת אנשי מקצוע היא מזערית לעומת הנזק שנגרם למשרד כשמתגלים חילוקי דעות בין הצדדים. יועצים ארגוניים מסייעים בכך.

שיקולים נכונים – מיזוג משרדי עורכי דין

הוספת תחומי התמחות חדשים – אחת הסיבות המרכזיות לרצון להתמזג עם משרד אחר, היא הוספה וגיוון בתחומי ההתמחות. המטרה היא לתת מענה משפטי רחב יותר ללקוח ולהשלים תחומים חסרים במשרד.

אחד המיזוגים שהובלתי, ראשיתו במשרד המתמחה בליטיגציה המבקש להתמזג עם משרד העוסק בתחום המסחרי, משום שלקוחות המשרד הם בעלי עסקים מסחריים גדולים. בכוונתם לתת מענה ללקוח לו נדרש טיפול משפטי בנושאים מסחריים והן בנושאים הקשורים לליטיגציה. הציפייה הייתה שבעקבות המיזוג ניתן יהיה להציע ללקוחות טיפול כולל גם בליטיגציה וגם בתחום המסחרי. קליטת משרד מסחרי מצליח אל משרד הליטיגציה, או מיזוג עם משרד בעל לקוחות ומוניטין בתחום המסחרי, מבטיחים שעורכי הדין "המסחריים" לא יהיו על payroll של משרד הליטיגציה. מיזוג או רכישה של משרד מבוסס עם עורכי דין מוכשרים ולקוחות, עשויים להועיל גם לליטיגציה עצמה.

מה גורם למשרד גדול להתמזג עם משרד בוטיק קטן? הצמיחה הכלכלית, התחזקותו של ההיי-טק וגורמים נוספים הולידו צרכים חדשים ומגוונים של תאגידים והביאו לגל המיזוגים שנוצר בשנים האחרונות. העסקאות הגדולות, שמולידה הצמיחה, יוצרות ביקוש לעורכי דין שמתמחים בהיי-טק, בשוק ההון ובמיסוי בינלאומי. במשרדים הגדולים, שמטפלים בצד המסחרי של העסקאות, רצו

הצמחת דרג ניהולי ודור ביניים – מניע נוסף למיזוג משרדי עורכי דין הוא תהליך ההתבגרות וההבשלה שהמשרד מגיע אליו, והעדר דור חדש של מנהיגים שיוכל להצעיד את המשרד קדימה עם פרישתו של "הדור הקודם" (בארץ מדובר בדרך כלל בדור המייסדים). כשעורך דין דומיננטי וכריזמטי פורש, מתקשים עורכי הדין הנותרים – למרות רמתם המקצועית הגבוהה – להוביל את המשרד ולנהל אותו כבעבר, אם הקרקע לא הוכשרה לפני כן. את החלל שעלול להיווצר אפשר למלא באמצעות מיזוג שיתבצע בעיתוי מתאים, כלומר עוד בטרם פרישת הוותיקים.

התרחבות גיאוגרפית – באמצעות מיזוג או רכישה, יכולים משרדים, המבקשים לפתח פעילות בערים אחרות, להיות בעלי סניף בערים אלה בעלוּת נמוכה יחסית. מיזוג מסוג זה, של פרישה גיאוגרפית, אינו מחייב מעבָר למשרד אחר או עריכת שינויים מבניים במשרד.

גידול במספר עורכי הדין – בעידן הנוכחי של פיתוח פעילות בינלאומית, אפשר לומר, ללא היסוס, שהגודל קובע. מספר עורכי הדין במשרד הפך לאינדיקציה לאיתנות של המשרד ולמיצובו. ארגונים גדולים וחברות בינלאומיות מעדיפות לעבוד עם משרדי עורכי דין גדולים. . השאיפה לעבוד עם חברות בינלאומיות מעודדת התרחבות וגידול במספר עורכי דין.

שיקולים מוטעים למיזוג משרדי עורכי דין

ישנן סיבות רבות שבגינן מבקשים משרדי עורכי הדין להתמזג. אולם, לא כל הסיבות הן מוצדקות. הניסיון מלמד שיש סיבות שלא רק שאינן מצדיקות מיזוג, אלא עלולות אף להחריף ולהעמיק את הבעיות הקיימות במשרד.

שיפור מערך השיווקמערך שיווקי מתוחכם ומפותח הוא דבר חשוב עבור משרדי עורכי דין, במיוחד משום שקיימות מגבלות פרסומיות לגבי עורכי דין. משרדים רבים מקווים שהמיזוג יביא להם לקוחות חדשים, אולם לא תמיד התוצאות תואמות את הציפיות. לעתים, פעולת המיזוג רק מסבכת את העניינים, משום שכל צד במיזוג מצפה להרחבת בסיס הלקוחות שלו ממאגר הלקוחות של המשרד השני, וציפייה זו לא תמיד מתממשת במלואה. בשל רמת הציפיות הגבוהה, והאכזבה בעקבות המיזוג עצמו, עלולים השותפים להיקלע לסכסוכים קשים, שלא ניתן לגשר עליהם.

גישור על בעיות פנימיות – יש משרדים הסוברים שבעיות בין שותפים תיפתרנה באמצעות מיזוג. הניסיון מלמד על מצב שונה לגמרי. במרבית המקרים, המיזוג חושף חולשות נוספות ומחריף את היריבויות ביניהם. הקשיים שמביא אתו מהלך המיזוג לא רק שאינם פותרים בעיות בין שותפים – הם עלולים לאיים על המשך השותפות.

מגמות – משרדי עורכי דין נוטים לאמץ מגמות מחו"ל. המשפט: "כולם עושים את זה או לפחות מדברים על זה – אז ודאי גם לנו זה יתאים", שגור גם בקרב קהיליית עורכי הדין. זכרו שמיזוג מוצלח מחייב תפיסת עולם עסקית וצורך אמיתי. מיזוג שהוא ניסוי כלים או גחמה מגלומנית של גדילה בלתי מבוקרת, עלול להסתיים במפח נפש ובהפסדים רבים.

באנשי מפתח אנו מלווים מיזוגים בין משרדי עורכי דין.  בעיני רבים, הצורך בליווי תהליך המיזוג על-ידי אנשי מקצוע מתחום הארגון, הוא חיוני להצלחתו. העלות בהעסקת אנשי מקצוע היא מזערית לעומת הנזק שנגרם למשרד כשמתגלים חילוקי דעות בין הצדדים. יועצים ארגוניים מסייעים בכך.

לפרטים נא לפנות לטל: 03-6479363 או מלאו טופס בתחתית העמוד. כל הפניות נשמרות בדיסקרטיו