אחת הסיבות לחיכוכים בין שותפים הוא הסדרי הפרישה של השותפים הוותיקים.

מתוך מדגם של מעל 60 משרדי עו"ד עולה שיש קשר ישיר בין מספר עוה"ד לבין עצם קיומו של הסדרי פרישה. הסדר הפרישה הוא אחד הפרקים המרכזיים בהסכם השותפים.

ככל שתוחלת חיים עולה, כך גם מתארכת תקופת העבודה של עוה"ד בסקטור הפרטי. ע"מ לאפשר קידום שותפים צעירים מחד ולהימנע מתשלומים גבוהים לשותפים ותיקים שיעילותם ירדה, נקבע גיל מנדטורי לפרישה.

מרבית עוה"ד בעלי משרדים פורשים בגילאי 72-75. יש כאלה שמעוניינים גם לאחר הפרישה הפורמלית להמשיך להגיע למשרד. יש כאלה ששמחים לנתק את עצמם עצמם מהמשרד. כמו כן, כמה מן המשרדים אימצו את התפקיד של עורך דין "off counsel" כלומר סוג של יועץ אשר זוכה לתגמול.

המחקר שערכנו כלל מדגם של 60 משרדי עו"ד שנחלקו ל4 קטגוריות כאשר בכל קטגוריה 15 משרדים.

כך, נדגמו 15 משרדים שמעל 50 עו"ד, 15 משרדים שבין 49-25 עו"ד, 15 שבין 10-24 עו"ד ו-15 משרדים נוספים של פחות מ-9 עו"ד.

משרדים גדולים מקפידים יותר

לפי הממצאים שבסקר ניתן להסיק שככל שמשרד עו"ד הוא גדול יותר, הסיכויים שיהיו בו הסדרי פרישה גבוהים יותר. כך למשל במשרדים שמעל 50% נמצאו שב66% מהם קיים הסדר פרישה לעומת משרד של פחות מ-9 עו"ד בו נמצאו רמות נמוכות של הסדרי פרישה. בקטגוריה השנייה, היינו משרדים שבין 25 עד 49 עו"ד נמצאו שב42% מכלל המשרדים שהשתתפו במדגם באותה קטגוריה קיים הסדר פרישה.

ההסבר לכך לדברי לבנשטיין הוא שמשרדים ותיקים יותר אשר השותפים הם היום דור שני נאלצו להתמודד כבר בעבר עם הסוגייה פרישת השותפים ובאותה העת מחליטים בד"כ השותפים להוסיף פרק "פרישת שותפים" להסכם השותפים.

בכל הסכם השותפים הפרק "פרישת שותפים" חייב להתייחס גם להסדרי פרישה לא רק מפאת הגיל אלא מסיבות אחרות, כמו למשל כאשר עורך דין פורש כי החליט להצטרף למשרד אחר או פותח משרד עצמאי המתחרה עם המשרד שממנו הוא פרש.

בניית מנגנון לפורשים

ויכוחים רבים בין שותפים נסובים סביב הסכמי הפרישה. למרות שהדבר מעוגן בהסכם השותפים, בפועל כששעת הפרישה מגיעה והשותף פורש, ההסדר יכול להביא לכך שנתח ניכר מההכנסות של המשרד יש לייעד לתשלומי השותפים שפרשו. ההסדרים הינם שונים ממשרד למשרד וכשאין אחידות ואין מתכונת קבועה פרמטרים שונים הם אלה שייקבעו את טיב ההסדר.

במקרים רבים הלחץ לפרישה נובע מהצורך של השותפים להחליף עורך דין שלוקח אחוזים משמעותיים של רווחי המשרד.

על מנת להימנע ממצבים בעייתים בין הפורשים לבין הנשארים חשוב לבנות תוכנית ולבחון את ייעילותה קרוב למועדי הפרישה. עידכון תוכנית מעין זה ישמור על היחסים תקינים בין עורכי הדין המשרד ועל שביעות רצונם.

צור קשר

צור קשר 03-6479363