אסטרטגיה-שיווקית

מי עושה את העבודה השיווקית?

רצוי להניח לאנשי המשרד לבחור בעצמם את הצוותים שברצונם להצטרף אליהם. כל צוות יידרש להציג תוצאות שהניבו פעולותיו, ולהגדיר משימות המשך לכל אחד מאנשיו. מטרות הצוותים צריכות להיות מובנות ומוסכמות, וחלוקת התפקידים צריכה להיות ברורה. בפגישת שיווק שבועית או דו-שבועית תעשנה פעולות של סיעור מוחות, הצבת נתונים והצלבת מידע.

קביעת התקציב לשיווק

חשוב לקבוע מסגרת תקציבית לפעילות השיווקית, כאשר על כל צוות להגיש בקשה תקציבית מנומקת ומפורטת. השותף המנהל, או שותף אחר, ינהל את הפעילות השיווקית בצורה שיטתית ויבחן את ביצוע המטלות על-ידי מעקב צמוד. מעקב כזה מחייב נקיטת צעדים שונים ותכנון מראש במספר רמות:

  1. עידוד כל השותפים והעובדים להשתתף במאמץ השיווקי.
  2. תכנון והיערכות תקציבית של המערך השיווקי.
  3. ניהול מעקב והערכה של הפעילות השיווקית.
  4. הערכה ומדידה.

שיווק השירותים המשפטיים הוא תהליך המיועד לגיוס לקוחות ושימורם. עיקרו הוא ניתוח, תכנון, יישום ושליטה על תוכניות המיועדות ליצירה, לבנייה ולשימור על יחסים עם הלקוח. שיווק אינו עוסק בפעולת המכירה עצמה, אלא בפיתוח הזדמנויות. תמהיל שיווק השירותים המשפטיים כולל את כל הפעולות שנוקט המשרד, על מנת ליישם את האסטרטגיה השיווקית שעליה הוחלט. נהוג לחשוב שמשרדי עורכי-דין אינם מחויבים לכללים השיווקיים שמנחים את כוחות השוק, אך ספק אם משרדים שאינם משכילים לבנות לעצמם אסטרטגיות שיווקיות יצליחו לשרוד.

תכנית אסטרטגיה שיווקית – האם נחוצה?

לא מספיק לקבוע יעדים לפעילות השיווקית, אלא חייבים גם לבחון באופן תקופתי את ההצלחה בהשגתם. תוכנית שיווקית נכונה מתבססת על יעדים מציאותיים, נגישים וניתנים להשגה ולמדידה. בזמן בניית התוכנית יש להקפיד על הטלת תפקידים בעלי אופי שיווקי על עורכי-הדין במשרד. רצוי שהתפקידים יהיו ממוקדי נושא ויגדירו מראש את תחום הפעולה, כגון איתור לקוחות פוטנציאליים וגיוסם, הקמת אתר אינטרנט למשרד, יחסי ציבור וכדומה. מדי פעם, על מנת ליצור גיוון ועניין, ניתן להחליף תפקידים בין הצוותים אם מדובר במשרד גדול.

שיווק השירותים המשפטיים הוא תהליך המיועד לגיוס לקוחות ושימורם. עיקרו הוא ניתוח, תכנון, יישום ושליטה על תוכניות המיועדות ליצירה, לבנייה ולשימור על יחסים עם הלקוח. שיווק אינו עוסק בפעולת המכירה עצמה, אלא בפיתוח הזדמנויות. תמהיל שיווק השירותים המשפטיים כולל את כל הפעולות שנוקט המשרד, על מנת ליישם את האסטרטגיה השיווקית שעליה הוחלט. נהוג לחשוב שמשרדי עורכי-דין אינם מחויבים לכללים השיווקיים שמנחים את כוחות השוק, אך ספק אם משרדים שאינם משכילים לבנות לעצמם אסטרטגיות שיווקיות יצליחו לשרוד.

לא מספיק לקבוע יעדים לפעילות השיווקית, אלא חייבים גם לבחון באופן תקופתי את ההצלחה בהשגתם. תוכנית שיווקית נכונה מתבססת על יעדים מציאותיים, נגישים וניתנים להשגה ולמדידה. בזמן בניית התוכנית יש להקפיד על הטלת תפקידים בעלי אופי שיווקי על עורכי-הדין במשרד. רצוי שהתפקידים יהיו ממוקדי נושא ויגדירו מראש את תחום הפעולה, כגון איתור לקוחות פוטנציאליים וגיוסם, הקמת אתר אינטרנט למשרד, יחסי ציבור וכדומה. מדי פעם, על מנת ליצור גיוון ועניין, ניתן להחליף תפקידים בין הצוותים. אם מדובר במשרד גדול.

רצוי להניח לאנשי המשרד לבחור בעצמם את הצוותים שברצונם להצטרף אליהם. כל צוות יידרש להציג תוצאות שהניבו פעולותיו, ולהגדיר משימות המשך לכל אחד מאנשיו. מטרות הצוותים צריכות להיות מובנות ומוסכמות, וחלוקת התפקידים צריכה להיות ברורה. בפגישת שיווק שבועית או דו-שבועית תעשנה פעולות של סיעור מוחות, הצבת נתונים והצלבת מידע.

חשוב לקבוע מסגרת תקציבית לפעילות השיווקית, כאשר על כל צוות להגיש בקשה תקציבית מנומקת ומפורטת. השותף המנהל, או שותף אחר, ינהל את הפעילות השיווקית בצורה שיטתית ויבחן את ביצוע המטלות על-ידי מעקב צמוד. מעקב כזה מחייב נקיטת צעדים שונים ותכנון מראש במספר רמות:

  • עידוד כל השותפים והעובדים להשתתף במאמץ השיווקי.
  • תכנון והיערכות תקציבית של המערך השיווקי.
  • ניהול מעקב והערכה של הפעילות השיווקית.
  • הערכה ומדידה.

צור קשר

צור קשר

צור קשר 03-6479363